Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Social Media Noord kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Social Media Noord, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Social Media Noord verstrekt.

Social Media Noord kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw website(s)
- Uw IP-adres
- Uw logingegevens van uw social media accounts

Waarom Social Media Noord gegevens nodig heeft:

Social Media Noord verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Social Media Noord uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Social Media Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Social Media Noord verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Social Media Noord worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Social Media Noord gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@socialmedianoord.nl. Social Media Noord zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Social Media Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Social Media Noord maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Social Media Noord verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Social Media Noord op via info@socialmedianoord.nl

Social Media Noord is als volgt te bereiken:

Postadres: Euroweg 13, 9351 EM Leek
Vestigingsadres: Euroweg 13, 9351 EM Leek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02082838
Telefoon: 0594 51 31 31
E-mailadres: info@socialmedianoord.nl

Social Media Noord is 100% onderdeel van Kei Media.